Ukraine - Україна

L’Europe soutient l’Ukraine politiquement et financièrement

© Tous droits réservés

21 sept. 2022 à 16:00Temps de lecture5 min
Par Anne-Françoise Moens

Саскія Брікмонт є членом Європейського парламенту (Європейські зелені). Регулярно бере участь у комісіях, присвячених ситуації в Україні. З початку конфлікту Європа підтримувала Україну політично та фінансово. Ми хотіли дізнатися більше про ці дії. Саскія Брікмонт відповіла на наші запитання.

Як Європа допомагає Україні на практиці? Якими діями?

Європа вже надала конкретну підтримку Україні кількома способами. Спочатку через політичну підтримку, однозначно засудивши російське вторгнення. Європа робила це з самого початку і продовжує це робити. Про це ще раз нагадала Урсула фон дер Ляєн під час виступу про стан Європейського Союзу, присутність дружини президента України Олени Зеленської як почесного гостя є більш ніж символічною.

По-друге, економічною і фінансовою підтримкою, допомогою, призначеною безпосередньо Україні для подолання всіх наслідків війни. Також надавалася допомога військовим та відбувся захист цивільним. І, нарешті, запровадження санкцій проти Росії.

Слід також зазначити, що рішення про застосування тимчасового захисту для українського народу в еміграції було прийнято дуже швидко. Так звісно можна шкодувати, що це не було застосовано до інших народів. Це перший випадок, коли Європа застосувала тимчасовий захист для категорії біженців. Це був запит для афганців, але він так і не був активований.

Чи існують на даний момент економічні та торговельні відносини між ЄС та Україною?

Відносини не стоять на місці, незважаючи на війну. Європа вирішила проявити солідарність. Для цього вона призупинила дію тарифних бар’єрів (митних зборів) для експортної продукції, наприклад української сільськогосподарської продукції. ЄС тимчасово усуває перешкоди для вільної торгівлі, щоб полегшити доставку гуманітарної допомоги. Таким чином Україна може експортувати ці зернові, олію та сільськогосподарську продукцію, що дозволяє їй мати фінансові надходження. Відносини між ЄС і Києвом триватимуть, тому що ми хочемо обмежити вплив на українську економіку.

Сильна Європа у світі, це також означає підтримка Україні?

Так. Через цю війну ЄС показує свою спільну зовнішню політику з Україною. Тут ми бачимо, що вона хоче просунутися з однієї позиції. Десь вона змушена це робити, але вона це робить, позиціонуючи себе політично і геостратегічно, виробляє своє спільне бачення. Нам необхідний об’єктивний спосіб і прагнення мобілізуватись як надійний важіль, поважаючи основні права.

Урсула фон дер Ляєн заявила: "Україна тепер є кандидатом до Європейського Союзу". Що це насправді означає?

У політичному плані всі погоджуються: наші стосунки з Україною вже кілька років більш ніж політичні; Очевидно, війна прискорила процес її кандидатства. "Кандидат" не означає, що вона матиме на це право відразу, тому що європейські правила мають бути інтегровані в українське законодавство та гарантія стабільних інституцій. Це довгий шлях, який може зайняти кілька років, але одностайне бажання – підтримати Україну, щоб вона якомога швидше приєдналася до Союзу. Це сильний знак.

Чи ефективні санкції проти Росії?

Так, оскільки це доводить російський режим до меж, але це також впливає на громадян Росії, які нічого не просили, а також на громадян Європи. Як європейці ми залежні та вразливі. Це має змінитися. Ми на порозі нового світу. Межі досягнуто. Це займе час, але ми повинні диверсифікувати наші джерела та бути більш незалежними.


 

L’Europe soutient l’Ukraine politiquement et financièrement

Saskia Bricmont est députée européenne (Les Verts européens). Elle participe régulièrement à des Commissions consacrées à la situation en Ukraine. Depuis le début du conflit, L’Europe soutient l’Ukraine politiquement et financièrement. Nous avons voulu en savoir plus sur ces actions. Saskia Bricmont a répondu à nos questions.

Comment l’Europe aide-t-elle l’Ukraine concrètement ? Par quelles actions ?

L’Europe a jusqu’ici déjà soutenu l’Ukraine concrètement de plusieurs manières. D’abord à travers un soutien politique en condamnant sans équivoque l’invasion russe. L’Europe l’a fait dès le début et continue à le faire. Ursula von der Leyen l’a encore rappelé lors de son discours sur l’Etat de l’Union européenne, avec la présence de l’épouse du président ukrainien Olena Zelenski comme invitée d’honneur, c’est plus que symbolique.

Deuxièmement, avec un soutien économique et financier, avec des aides destinées directement à l’Ukraine pour faire face à toutes les conséquences de la guerre. Des aides militaires et de protection civile ont aussi été fournies. Et enfin, le régime de sanctions envers la Russie a été mis en place.

Il faut aussi noter que la décision d’appliquer la protection temporaire pour le peuple ukrainien en exil a été prise très rapidement. Même si on peut regretter qu’elle n’ait pas été appliquée pour d’autres peuples. C’est la première fois que l’Europe applique la protection temporaire pour une catégorie de réfugiés. Cela avait été demandé pour les Afghans mais ça n’a jamais été activé.

Existe-t-il toujours des relations économiques et commerciales en ce moment entre l’UE et l’Ukraine ?

Les relations ne sont pas à l’arrêt malgré la guerre. L’Europe a décidé d’être solidaire. Pour cela, elle a suspendu les barrières tarifaires (taxes de droits de douane) pour les produits d’exportation, comme les produits agricoles ukrainiens par exemple. L’UE fait tomber provisoirement les obstacles au libre-échange pour faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire. L’Ukraine peut ainsi exporter ces céréales, l’huile et des produits agricoles ce qui lui permet d’avoir des rentrées financières. Les relations entre l’EU et Kiev se poursuivre car nous voulons limiter l’impact sur l’économie ukrainienne.

Une Europe plus forte dans le monde, est-ce que ça passe aussi par le soutien à l’Ukraine ?

Oui. A travers cette guerre l’UE affirme sa politique étrangère commune. Ici on voit qu’elle veut avancer avec une seule position. Quelque part elle y est contrainte mais, elle le fait, en se positionnant de manière politique et géo stratégique elle développe sa vision commune. Il faut un objectif comment et avoir l’ambition de se mobiliser comme un acteur crédible, tout en respectant les droits fondamentaux.

Ursula Von der Leyen a déclaré : " l’Ukraine est désormais un candidat à l’Union européenne ". Qu’est-ce que cela veut dire exactement dans les faits ?

Politiquement, tout le monde est d’accord : nos relations sont plus que politiques depuis plusieurs années avec L’Ukraine ; Evidemment la guerre a accéléré le processus de sa candidature. " Candidat " ne veut pas dire qu’elle y aura droit tout de suite, parce qu’il faut intégrer les règles européennes à la législation ukrainienne et la garantie d’institutions stables. C’est un long chemin qui peut prendre plusieurs années mais unanimement la volonté est celle de soutenir l’Ukraine pour qu’elle puisse adhérer le plus rapidement possible à l’Union. C’est un signe fort.

Est-ce que les sanctions contre la Russie sont efficaces ?

Oui elles le sont, puisque c’est pousser le régime russe dans son retranchement mais cela impacte aussi les citoyens russes qui n’ont rien demandé ainsi que les citoyens européens. En tant qu’Européens nous sommes dépendants et vulnérables. Cela doit changer. Nous sommes à l’aube d’un nouveau monde. Les limites sont atteintes. Cela prendra du temps mais il faut diversifier ses sources et être plus indépendants.

Inscrivez-vous aux newsletters de la RTBF

Info, sport, émissions, cinéma...Découvrez l'offre complète des newsletters de nos thématiques et restez informés de nos contenus

Articles recommandés pour vous