Ukraine - Україна

Нові обурення 21 вересня та нові страйки у листопаді | Perturbations ce 21 septembre et grève en novembre

© Getty Images

20 sept. 2022 à 09:08 - mise à jour 20 sept. 2022 à 09:50Temps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

У Бельгії, зіткнувшись з цінами на енергоносії, профспілки вимагають від уряду термінових заходів для подолання енергетичної кризи. На їхню думку, не може бути й мови про те, щоб чекати до наступного місяця, щоб посилити підтримку домогосподарств, які зіткнулися з різким зростанням рахунків.

Прем'єр-міністр Олександер де Кроо продемонстрував свою рішучість діяти. Для нього ми повинні діяти зараз, конкретно.

Але профспілки оголосили загальний страйк на листопад. "Якщо ми повідомляємо, це не для розваги, а тому, що перед святами ми організували національну демонстрацію, яка зібрала 80 000 людей, і з тих пір рахунки вибухнули, і немає ніякої реакції. Якщо немає відповіді наприкінці вересня страйк відбудеться. З кожним місяцем у людей зростає тривога та гнів", — попередив президент FGTB Тьєррі Бодсон. В очах представників робітників уряди не можуть терпляче чекати, поки рішення будуть прийняті на європейському рівні. Вони повинні швидко вжити нових заходів. Профспілки вимагають, зокрема, подальшого продовження соціального тарифу на енергоносії, заборони відключення лічильників у зимовий період і навіть тимчасового безробіття працівників, чиє підприємство постраждало від енергетичної кризи, що відбувається одночасно з відстрочками соціальної допомоги. гарантійні внески для компанії. Тривають обговорення подальших заходів. Оголошений кінцевий термін – це "найближчі дні".

Зверніть увагу, що цієї середи, 21 вересня, профспілки анонсують велике символічне зібрання на площі Монне в Брюсселі. Туди піде багато працівників. Дотримуйтеся запобіжних заходів, мережа громадського транспорту (TEC і STIB) може бути збійна.


 

Perturbations ce 21 septembre et grève en novembre

En Belgique, face au prix de l’énergie, les syndicats ont réclamé au gouvernement des mesures urgentes pour faire face à la crise énergétique. À leurs yeux, il ne peut être question d'attendre encore le mois prochain avant de renforcer le soutien aux ménages confrontés à la flambée de leurs factures.

Le Premier ministre Alexander De Croo a affiché sa détermination à agir. Pour lui, il faut agir maintenant, de façon concrète.

Mais les syndicats ont déposé un préavis de grève générale pour le mois de novembre. "Si nous déposons un préavis, ce n'est pas pour le plaisir mais c'est parce qu'avant les vacances, nous avons organisé une manifestation nationale qui a réuni 80.000 personnes, et depuis lors, les factures explosent, et il n'y a pas de réponse. S'il n'y a pas de réponse d'ici la fin septembre, la grève aura lieu. Chaque mois qui passe, c'est l'angoisse et la colère qui montent chez les gens", a averti le président de la FGTB, Thierry Bodson.  Aux yeux des représentants des travailleurs, les gouvernements ne peuvent pas attendre gentiment les décisions qui seront prises au niveau européen. Ils doivent rapidement prendre de nouvelles mesures. Les syndicats revendiquent notamment une nouvelle extension du tarif social de l'énergie, l'interdiction de coupures des compteurs durant l'hiver ou encore un chômage temporaire des travailleurs dont l'entreprise est touchée par la crise énergétique qui intervient en même temps que des reports de cotisations sociales pour l'entreprise.  Des discussions sont en cours sur de nouvelles mesures. L'échéance annoncée est celle des "prochains jours".

Attention, ce mercredi 21 septembre les syndicats annoncent un grand rassemblement symbolique Place de la Monnaie à Bruxelles. De nombreux travailleurs s’y rendront. Prenez vos précautions, le réseau des transports en commun (TEC et STIB) risque d’être perturbé.

Inscrivez-vous aux newsletters de la RTBF

Info, sport, émissions, cinéma...Découvrez l'offre complète des newsletters de nos thématiques et restez informés de nos contenus

Articles recommandés pour vous